Jste zde: Úvodní strana » RADNICE » Samospráva » Usnesení rady » Usnesení ze 109. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih,
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH
USNESENÍ
z 109. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava - Jih
která se konala 5.8.2010 9:00
(usn.č. 5686/109 - usn.č. 5733/109)
Mgr. Karel Sibinský
starosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih
Bc. Radim Miklas
místostarosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih
Přehled usnesení 109. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 5.8.2010 9:00
č. usn. č. m. Název materiálu
5686/109 1. Zpráva likvidátora o postupu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, s. p. "v likvidaci" za období do 30.6.2010 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )
5687/109 2. Přímý prodej spoluvlastnického podílu k pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, k němuž vykonává právo hospodaření Podnik bytového hospodářství Ostrava 3, s. p. "v likvidaci" ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )
5688/109 3. Stanovisko k prodeji, příp. převodu k pozemků v k. ú. Vítkovice, k nímž vykonává právo hospodaření Podnik bytového hospodářství Ostrava 3, s. p. "v likvidaci" ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )
5689/109 4. Stanovisko k převodu k pozemků v k. ú. Vítkovice, k nímž vykonává právo hospodaření Podnik bytového hospodářství Ostrava 3, s. p. "v likvidaci" ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )
5690/109 5. Stanovisko k prodeji, příp. převodu k pozemků v k. ú. Zábřeh-VŽ, k nímž vykonává právo hospodaření Podnik bytového hospodářství Ostrava 3, s. p. "v likvidaci" ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )
5691/109 6. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Ing. Jiří Voloch , místostarosta )
5692/109 7. Návrh rozpočtového opatření č. 2 ( Ing. Jiří Voloch , místostarosta )
5693/109 8. Návrh rozpočtového opatření č. 3 ( Ing. Jiří Voloch , místostarosta )
5694/109 9. Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Matuška ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )
5695/109 10. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení ( Oldřich Lindovský , místostarosta )
5696/109 11. Pronájem volných míst v krytých stáních ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5697/109 12. Směna míst v krytém stání ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5698/109 13. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5699/109 14. Úprava Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5700/109 15. Písemná stížnost ze dne 23.06.2010 na postup pronajímatele při podání výpovědi z nájmu bytu ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5701/109 16. Podání výstrahy, výpovědi z nájmu bytu ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5702/109 17. Prominutí poplatků z prodlení ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5703/109 18. Pronájem bytů ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5704/109 19. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5705/109 20. Schválení provedení stavebních prací nájemcem Morganit Ostrava, spol.s.r.o. v pronajatých nebytových prostorách umístěných v objektu Domu služeb na ul. B.Četyny 19/978 , Ostrava - Bělský Les ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5706/109 21. Udělení souhlasu s umístěním sídla občanského sdružení ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5707/109 22. Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikání ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5708/109 23. Ukončení nájemních vztahů k nebytovým prostorům v obytných domech, zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor, změna užívání nebytového prostoru ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5709/109 24. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5710/109 25. Uzavření splátkového kalendáře ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5711/109 26. Výměna oken v objektu Mjr.Nováka č. 1455/34, Ostrava - Hrabůvka - pavilón B ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5712/109 27. Zánik práva k nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5713/109 28. Změna užívání nebytového prostoru v obytném domě na ul. Čujkovova 11, O.-Zábřeh ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5714/109 29. Žádosti o schválení výměny bytů ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5715/109 30. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po předchozím zániku nájmu bytu ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5716/109 31P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce podchodu - zastávka MHD A. Poledníka" ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5717/109 32P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a oddílu A části II. Zásad) - "Provedení náhradních výsadeb stromů v Městském obvodu Ostrava - Jih“ ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5718/109 33P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava nájezdové rampy obytného domu J. Škody 7/191 Ostrava - Dubina" ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5719/109 34P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - projekt "Rekonstrukce bytového domu Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 64" ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5720/109 35P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Výměna oken na MŠ Gurťjevova 9, Ostrava-Zábřeh" ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5721/109 36P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle oddílu A části II. Zásad za II. čtvrtletí r. 2010 ZŠ a MŠ, p.o. ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5722/109 37P. Revokace části usnesení č. 5535/106 z 10.6.2010, výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken Vaňkova 46, 48, 50, 52, Ostrava-Zábřeh ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5723/109 38P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Multimediální vybavení ZŠ Dvorského ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5724/109 39P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Výstavba bytového domu - startovací byty ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5725/109 40P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Zimní údržba komunikací vč. čištění po zimě v letech 2010 - 2014 ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5726/109 41P. Výzva (dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Regenerace zeleně hřbitova, Ostrava-Zábřeh ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5727/109 42P. Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle oddílu B části II. Zásad) - „Komplexní zateplení bytového domu Tarnavova 3015/6, Ostrava - Zábřeh“ ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5728/109 43P. Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle oddílu B části II. Zásad) - „Komplexní zateplení bytového domu Tarnavova 3016/8, Ostrava - Zábřeh“ ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5729/109 44P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu A části II. Zásad) - zprac. inv. záměru a podkladů pro zadání veř. zakázky na zprac. projekt. dokumentace inv. akce: "Vodní areál O.-Jih, dostavba" ( Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního )
5730/109 45P. Dopis ředitele MSOJ ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )
5731/109 46. Návrh rozpočtového opatření č. 4 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )
5732/109 47. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové orgnizace ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )
5733/109 48. Ukončení nájemního vztahu v nebytovém prostoru v obytném domě na ul. Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh ( Ľubomír Košík , místostarosta )
5686/109
1
Zpráva likvidátora o postupu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, s. p. "v likvidaci" za období do 30.6.2010
Rada městského obvodu
bere na vědomí
zprávu o postupu likvidace PBH Ostrava 3, s. p. "v likvidaci" za období do 30. 6. 2010, předloženou likvidátorem podniku Ing. Františkem Kolaříkem
5687/109
2
Přímý prodej spoluvlastnického podílu k pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, k němuž vykonává právo hospodaření Podnik bytového hospodářství Ostrava 3, s. p. "v likvidaci"
Rada městského obvodu
souhlasí
s následujícím přímým prodejem spoluvlastnického podílu k pozemku, k němuž právo hospodaření
vykonává Podnik bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik v likvidaci:

- spoluvlastnický podíl 2798/16463 k pozemku parc. č. st.1585 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
221 m2, zapsaný na LV č. 6434 pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava – město u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava do SJM Pavel Chrenko a Eva Chrenková, za cenu podle znaleckého posudku.
5688/109
3
Stanovisko k prodeji, příp. převodu k pozemků v k. ú. Vítkovice, k nímž vykonává právo hospodaření Podnik bytového hospodářství Ostrava 3, s. p. "v likvidaci"
Rada městského obvodu
souhlasí
s přímým prodejem pozemků, zapsaných na LV č. 13 pro k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres
Ostrava – město u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava za
cenu podle znaleckého posudku:
- pozemek parc. č. 243/37 (14 m2, zast. plocha a nádvoří) panu Pavlu Chromíkovi,
- pozemek parc. č. 341/2 (33 m2, zast. plocha a nádvoří - společný dvůr) panu René Kubínkovi,
- pozemek parc. č. 389/2 (9 m2, ostatní plocha - jiná plocha) panu Reinholdu Teufelovi,
- pozemek parc. č. 433/5 (30 m2, zast. plocha a nádvoří - společný dvůr) paní Ing. Dagmar Puchové,
- pozemky parc. č. 448/2 (104 m2, ostatní plocha - jiná plocha) a parc. č. 448/3 (70 m2, ostatní plocha
- jiná plocha) společnosti Apartments Slezská a.s.,
- pozemek parc. č. 1412 (26 m2, zast. plocha a nádvoří) panu Ladislavu Foltovi.
V případě, že nedojde k dohodě o uzavření kupní smlouvy a nebude úspěšný ani prodej
prostřednictvím veřejné dražby, souhlasí Rada městského obvodu Ostrava – Jih s bezúplatným
převodem výše uvedených pozemků do vlastnictví Statutárního města Ostrava se svěřením
městskému obvodu Vítkovice.
5689/109
4
Stanovisko k převodu k pozemků v k. ú. Vítkovice, k nímž vykonává právo hospodaření Podnik bytového hospodářství Ostrava 3, s. p. "v likvidaci"
Rada městského obvodu
souhlasí
v případě, že nebude úspěšný prodej prostřednictvím veřejné dražby, s bezúplatným převodem
níže uvedených pozemků zapsaných na LV č. 13 pro k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava –
město u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava do vlastnictví
Statutárního města Ostrava se svěřením městskému obvodu Vítkovice:
- pozemek parc. č. 243/34 (17 m2, zast. plocha a nádvoří),
- pozemek parc. č. 596/5 (36 m2, zast. plocha a nádvoří).
5690/109
5
Stanovisko k prodeji, příp. převodu k pozemků v k. ú. Zábřeh-VŽ, k nímž vykonává právo hospodaření Podnik bytového hospodářství Ostrava 3, s. p. "v likvidaci"
Rada městského obvodu
souhlasí
s přímým prodejem pozemků parc. č. st.339/2 (46 m2, zast. plocha a nádvoří –zbořeniště),
parc. č. st.339/3 (20 m2, zast. plocha a nádvoří) a parc. č. st.339/4 (21 m2, zast. plocha a
nádvoří – zbořeniště), zapsaných na LV č. 10 pro k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres
Ostrava – město u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava
panu Davidu Kussiorovi, za cenu podle znaleckého posudku.
V případě, že nedojde k dohodě o uzavření kupní smlouvy a nebude úspěšný ani prodej
prostřednictvím veřejné dražby, souhlasí Rada městského obvodu Ostrava – Jih s bezúplatným
převodem výše uvedených pozemků do vlastnictví Statutárního města Ostrava se svěřením
městskému obvodu Vítkovice.
5691/109
6
Návrh rozpočtového opatření č. 1
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3111, pol. 5169 o 95 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3113, pol. 5169 o 95 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 190 tis. Kč
5692/109
7
Návrh rozpočtového opatření č. 2
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 4 900 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 1 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 3 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 400 tis. Kč
5693/109
8
Návrh rozpočtového opatření č. 3
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 1 400 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 1 400 tis. Kč
5694/109
9
Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Matuška
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 96/11 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 4523 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Matuška, za účelem provozování hlídaného parkoviště s provozem NONSTOP,  p. Milanu Lipinovi, IČ:65481321, bytem Horní 1479/88, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, za cenu 105,- Kč/m2/rok vč. DPH, bez DPH 87,50 Kč/m2/rok na dobu 5 let
5695/109
10
Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
stahuje
ze 109. schůze rady materiál č. 10, týkající se  Pronájmu bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
5696/109
11
Pronájem volných míst v krytých stáních
Rada městského obvodu
rozhodla
1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 41, box č. 66, NP na ul. B. Václavka panu Ladislavu Randuškovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH

2)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 51, box č. 01, PP na ul. L. Hosáka panu Petru Charvátovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH

3)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 51, box č. 05, PP na ul. L. Hosáka panu Tomáši Hankemu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč. DPH

4)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 51, box č. 14, PP na ul. L. Hosáka paní Dagmar Slončíkové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH

5)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 51, box č. 30, PP na ul. L. Hosáka firmě Cerebrum, s.r.o. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH

6)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 51, box č. 53/2, PP na ul. L. Hosáka panu Petru Charvátovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH
5697/109
12
Směna míst v krytém stání
Rada městského obvodu
rozhodla
- o směně parkovacího místa pana Leoše Polomíka, který je v současné době nájemcem boxu č. 18  v krytém stání v PO 31, NP na ul. B. Četyny, za parkovací místo v boxu č. 49 v krytém stání  v PO 31, PP na ul. B. Četyny, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 18 v krytém stání v PO 31, NP na ul. B. Četyny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.
5698/109
13
Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních
Rada městského obvodu
bere na vědomí
1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v :
- PO 31, box č. 08, NP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Pavel Folvarčný, dle důvodové zprávy
rozhodla
2)
ukončit dohodou nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 47, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan Dalibor Horzinka,
- PO 33, box č. 35, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní Dominika Seberová,
- PO 41, box č. 68, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Petr Němec,
dle důvodové zprávy

3)
zveřejnit záměr na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
5699/109
14
Úprava Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
úpravu Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih dle upravené důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu ke schválení dle upravené důvodové zprávy.
5700/109
15
Písemná stížnost ze dne 23.06.2010 na postup pronajímatele při podání výpovědi z nájmu bytu
Rada městského obvodu
bere na vědomí
stížnost Petra Skopala, dle důvodové zprávy
trvá
I.

na svém usnesení č. 3848/72 ze dne 07.05.2009, kterým rozhodla o podání výpovědi z nájmu bytu Petru Skopalovi, dle důvodové zprávy

II.

na vyklizení a předání bytu Petrem Skoplem, dle důvodové zprávy
5701/109
16
Podání výstrahy, výpovědi z nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.

o podání výstrahy nájemci bytu podle ust. § 711 občanského zákoníku na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským Yvetě Dvořákové, dle důvodové zprávy

Cabišová Alžběta,
Bikárová Andrea

II.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 711 občanského zákoníku na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. Milanu Knapovi, dle důvodové zprávy

Kubošek Jiří,
Papaj Jaroslav,
Kavík David,
Vinklárková Alena
5702/109
17
Prominutí poplatků z prodlení
Rada městského obvodu
rozhodla
I. prominout poplatek z prodlení

- panu Liboru Boháčovi, za byt, ve výši 60 % z částky 2 458 Kč, tj. 1 475 Kč,

- paní Janě Adamčíkové, za byt, ve výši 30% z částky 10 925 Kč, tj. 3 278 Kč,

II. neprominout poplatek z prodlení

- Mgr. Julii Wolfové, za byt, ve výši 5 287 Kč

dle důvodové zprávy
5703/109
18
Pronájem bytů
Rada městského obvodu
rozhodla
I.

o pronájmu bytu výběrovým řízením - smluvní nájemné za m2, na dobu určitou dle důvodové zprávy

Volgogradská 117, 1+2, I. kat., č. b. 11
Pláničková Lenka,

V. Košaře 4, 1+3, I. kat., č. b. 45
Holeš Andreas,

Jubilejní 34, 1+3, I. kat., č. b. 2
Sitorová Simona,

Slezská 14, 1+1, I. kat., č. b. 2
Hanák Milan,

Čujkovova 32, 1+1, I. kat., č. b. 60
Sedláčková Lucie,

Pavlovova 71, 1+1, I. kat., č. b. 3
Kopuletá Denisa,
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu za smluvní nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

II.

o přednostním pronájmu bytu s dluhem, na dobu určitou dle důvodové zprávy

V. Jiřikovského 27, 1+3, I. kat., č. b. 3
Pěnkavová Petra, a Pěnkava Marek,

Čujkovova 3, 1+2, I. kat., č. b. 7
Olšovský Vít,
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu s dluhem o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

III.

1) o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Mládeže 11, 1+3, I. kat., č. b. 4
Petráš René, a Petrášová Kateřina,

2) o zániku práva společného nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. Milanu Knapovi, dle důvodové zprávy

Petráš René, a Petrášová Kateřina,
5704/109
19
Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout nebytový prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, nacházející se v přízemí obytného domu na ul. Volgogradská 2424/74 v Ostravě-Zábřehu o velikosti 17,30 m2 společnosti PROJEKTY STAVEB s.r.o., se sídlem Souběžná 834/9, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 25837877, za účelem provozování kanceláře na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 600,- Kč/m2/rok
5705/109
20
Schválení provedení stavebních prací nájemcem Morganit Ostrava, spol.s.r.o. v pronajatých nebytových prostorách umístěných v objektu Domu služeb na ul. B.Četyny 19/978 , Ostrava - Bělský Les
Rada městského obvodu
souhlasí
1) s provedením stavebních prací souvisejících se změnou užívání v pronajatém nebytovém prostoru umístěném v objektu Domu služeb na ul. B.Četyny 19/978, Ostrava - Bělský Les, které provede nájemce nebytových prostor  společnost Morganit Ostrava, spol. s.r.o., se sídlem Dr.Martínka 1295, Ostrava - Hrabůvka, vlastním nákladem, bez nároku na proplacení skutečně vynaložených nákladů

2) s provedením rekonstrukce vstupu do pronajatého nebytového prostoru umístěného v objektu Domu služeb na ul. B.Četyny 19/978, Ostrava - Bělský Les, které provede nájemce nebytových prostor  společnost Morganit Ostrava, spol. s.r.o., se sídlem Dr.Martínka 1295, Ostrava - Hrabůvka, vlastním nákladem,  za předpokladu splnění podmínek uvedených  v důvodové zprávě
vydává
1) společnosti  Morganit Ostrava, spol. s.r.o. předběžný souhlas k započtení skutečně vynaložených  nákladů v nájemném, za provedení rekonstrukce vstupu do nebytového prostoru umístěného v objektu Domu služeb na ul. B.Četyny 19/978, Ostrava - Bělský Les, , a to v maximální výši 90.829,- Kč bez DPH

2) předběžný souhlas, aby společnost Morganit Ostrava, spol. s.r.o. v souladu s ustanovením § 28 odst.3 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů odepisovala jí provedené technické zhodnocení nemovitosti nad hodnotu 90.829,- Kč bez DPH ve svém účetnictví
5706/109
21
Udělení souhlasu s umístěním sídla občanského sdružení
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu s umístěním sídla občanského sdružení Centrum volného času Směr o.s., IČ: 26579766  v pronajatém nebytovém prostoru v obytném domě v majetku Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih na ul. Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les, a to po dobu trvání nájemního vztahu k předmětnému nebytovému prostoru
5707/109
22
Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikání
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s privatizací obytného domu v majetku Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Ostrava-Jih:

-"Bytové družstvo Jiskřiček 5" v obytném domě č. pop. 2302 na ul. Jiskřiček č. or. 5  v Ostravě-Zábřehu.
5708/109
23
Ukončení nájemních vztahů k nebytovým prostorům v obytných domech, zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor, změna užívání nebytového prostoru
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď paní Silvie Kardašové z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Horymírova v Ostravě-Zábřehu k datu 31.10.2010
rozhodla
I. zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, nacházející se v přízemí obytného domu na ul. Horymírova 2949/14 v Ostravě-Zábřehu o velikosti 23,25 m2 s minimální výší nájemného 700,- Kč/m2/rok

II. vypovědět nájemní vztahy uzavřené s nájemcem nebytových prostor v obytných domech z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

Zdeněk Pražák - nájemce nebytového prostoru na ul. U Studia, Ostrava-Zábřeh
Zdeněk Pražák - nájemce nebytového prostoru na ul. Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

III. zveřejnit záměr na pronájem  nebytového prostoru ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, nacházející se v přízemí obytného domu na ul. U Studia 2855/1 v Ostravě-Zábřehu o velikosti 25,10 m2 s minimální výší nájemného 700,- Kč/m2/rok

IV. o změně užívání nebytového prostoru, který se nachází v suterénu obytného domu na ul. Volgogradská 2457/26 v Ostravě-Zábřehu o velikosti 11 m2, na společný prostor domu
5709/109
24
Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 12  měsíců, dle důvodové zprávy

Pečínka Ondřej,
Bortlová Olga,
Nitsche Jan,
Viochnová Jana,
Hlavicová Lucie,
Krejčí Jana,
Král Martin a Králová Diana,
Bomberová Marie,
Svobodová Lada,
Mecnerová Mariana,
Fišer Vojtěch,
Jahodová Jana,
Gluč Martin,
Laresová Silvie a Lares Martin
Odstrčil Radim,
Juchelka David,
Petura Miloš,
Dajdová Hana,
Šlachtová Petra,
Neumann Ladislav,
Weiss Martin,
Niklová Lenka,
Pavlíková Eva  a Pavlík Jan,
Hráček Tomáš a Hráčková Monika,
Komin Petr,
Lechovičová Hana,
Holub Ivo,
Hanzel Tomáš,
Lukovská Gabriela,
Žemborský Daniel a Žemborská Michaela,
Adamusová Kamila,
Motyková Ludmila,
Vaněk Michal,
Poláčková Viera,
Vykopal Lukáš,
Bystričan Milan,
Kandrač Dušan a Kandračová Renáta,
Neuwirth René,
Sirková Veronika,
Kroupa Jiří,
Starečková Lenka,
Vaverková Eva,
Bukovjanová Ivana,
Kozelská Miluše,
Bodláková Monika,
Hlaváčová Renáta,
Komár Martin,

II.
o neuzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Peterková Patricie a  Brabec Kevin, zastoupený matkou  Peterkovou Patricií,
zrušuje
část usnesení č. 4922/93 ze dne 04.02.2010, kterým rozhodla o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Biernat Tomáš,
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 3  měsíce, dle důvodové zprávy

Biernat Tomáš,
5710/109
25
Uzavření splátkového kalendáře
Rada městského obvodu
rozhodla
o neuzavření splátkového kalendáře s Mario Makulou, k úhradě dlužného nájemného za byt o vel. 1+1, I. kat., na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh ve výši 35 670 Kč + příslušenství, dle důvodové zprávy.
5711/109
26
Výměna oken v objektu Mjr.Nováka č. 1455/34, Ostrava - Hrabůvka - pavilón B
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebních prací v rozsahu dle důvodové zprávy v  pavilónu B, v budově Mjr.Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka, které provede nájemce nebytových prostor  společnost SOKRATES Moravia, s.r.o., se sídlem Pekařská 407/18, Brno,   vlastním nákladem, bez nároku na proplacení skutečně vynaložených nákladů
souhlasí
s provedením zápočtu 50 % skutečně vynaložených  nákladů v nájemném nájemce společnosti SOKRATES Moravia, s.r.o., se sídlem Pekařská 407/18, Brno
5712/109
27
Zánik práva k nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování
Rada městského obvodu
rozhodla
I.

o zániku práva ke  společnému nájmu (nájmu) bytu dohodou na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským Yvetě Dvořákové, dle důvodové zprávy
   
Lenka Garguláková a Roman Gargulák,  
Božena Štefková,
Miroslav Kalina,
Anna Vaňková,


II.

o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou, dle důvodové zprávy

1)  v ubytovně na ul. U Učiliště 687/1, Ostrava-Kunčice

místnost č. 3 - Ferencová Monika,
místnost č. 4 - Mitrenga Zdeněk,
místnost č.  7, 8 - Klempárová Věra a Gabčo Ivan,
místnost č. 13 - Dudková Marie,
2) v ubytovacím zařízení na ul. Hasičská 366/3,  Ostrava-Hrabůvka

místnost č. 10 - Valarik Jozef,
místnost č. 12 - Pelčík František,
místnost č. 13 - Márton Pavel,
místnost č. 14 - Bernatzik Petr,
místnost č. 15 - Čižnár Ján,
místnost č. 11 - Schlibener Robert,
5713/109
28
Změna užívání nebytového prostoru v obytném domě na ul. Čujkovova 11, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
nesouhlasí
se změnou účelu užívání nebytového prostoru, nacházející se v přízemí obytného domu na ul. Čujkovova 1710/11 v Ostravě-Zábřehu, dle požadavku nájemce pana Lubomíra Hejduka, a to z cukrárny a pizzerie na provozovnu sportbar-herna
5714/109
29
Žádosti o schválení výměny bytů
Rada městského obvodu
souhlasí
s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
David Pilař,

Jiří Pišťáček,
Erika Pišťáčková,

2)
Radim Hanzelka ,

Iveta Turická,
5715/109
30
Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po předchozím zániku nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova, 0+2, I. kat.,
Vojtech Žiga,

V. Košaře, 1+3, I. kat.,
Alexander Babický,

Jubilejní, 1+1, I. kat.,
Ilona Hütterová,
5716/109
31P
Veřejná zakázka "Rekonstrukce podchodu - zastávka MHD A. Poledníka"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/034/059/09 na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce podchodu - zastávka MHD A. Poledníka", kerým se mění a doplňuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací, se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava (původně ODS - Dopravní stavby  Ostrava, a.s.), bez navýšení ceny díla a bez  změny lhůty realizace.
ukládá
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 4 ke smlouvě č. 4/034/059/09 na výše uvedenou zakázku
Termín: 20.8.2010
Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
prověřit návrh dodatku č. 4 ke smlouvě č. 4/034/059/09 na výše uvedenou zakázku a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 31.8.2010
5717/109
32P
Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a oddílu A části II. Zásad) - "Provedení náhradních výsadeb stromů v Městském obvodu Ostrava - Jih“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 53.10 k poskytnutí služeb "Provedení náhradních výsadeb stromů v Městském obvodu Ostrava - Jih“ dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, odbor právní
2. Taťána Zlámaná, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního

náhradníci členů
1. JUDr. Jiří Prokeš, odbor právní
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Bc. Nataša Mlynková, odbor právní

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Jiří Voloch, místostarosta obvodu
2. Ing. Bc. Nataša Mlynková, odbor právní
3. Bc. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 53.10 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 9.9.2010
5718/109
33P
Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava nájezdové rampy obytného domu J. Škody 7/191 Ostrava - Dubina"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 59.10 k provedení stavebních prací "Oprava nájezdové rampy obytného domu J. Škody 7/191 Ostrava - Dubina" dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, odbor právní
2. Vladimír Sýkora, odbor investiční
3. Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního


náhradníci členů
1. JUDr. Jiří Prokeš, odbor právní
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Ing. Bc. Nataša Mlynková, odbor právní

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ľubomír Košík, místostarosta obvodu
2. Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního
3. Vladimír Sýkora, odbor investiční

náhradníci členů
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Bc. Nataša Mlynková, odbor právní
3. Ing. Ľubomír Burdík, odbor investiční
ukládá
Mgr. Haně Kalusové
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 59.10 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 9.9.2010
5719/109
34P
Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - projekt "Rekonstrukce bytového domu Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 64"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 58.10 k poskytnutí služeb na zpracování projektu "Rekonstrukce bytového domu Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 64" dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, odbor právní
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Bc. Nataša Mlynková, odbor právní

náhradníci členů
1. JUDr. Jiří Prokeš, odbor právní
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ľubomír Košík, místostarosta obvodu
2. Ing. Bc. Nataša Mlynková, odbor právní
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá
Mgr. Haně Kalusové
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 58.10 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 9.9.2010
5720/109
35P
Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Výměna oken na MŠ Gurťjevova 9, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 57.10 k provedení stavebních prací "Výměna oken na MŠ Gurťjevova 9, Ostrava-Zábřeh" dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, odbor právní
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Bc. Nataša Mlynková, odbor právní

náhradníci členů
1. JUDr. Jiří Prokeš, odbor právní
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Jiří Voloch, místostarosta obvodu
2. Ing. Bc. Nataša Mlynková, odbor právní
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního
3. Ľubomír Košík, místostarosta obvodu
ukládá
Mgr. Haně Kalusové
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 57.10 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 9.9.2010
5721/109
36P
Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle oddílu A části II. Zásad za II. čtvrtletí r. 2010 ZŠ a MŠ, p.o.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za II. čtvrtletí roku 2010 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2010 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění
5722/109
37P
Revokace části usnesení č. 5535/106 z 10.6.2010, výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken Vaňkova 46, 48, 50, 52, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
revokuje
část usnesení č. 5535/106 ze dne 10.06.2010, a to:
1. "vylučuje
uchazeče
č. 1 WELLCO Brno s.r.o. se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00, IČ 25337009"
a
2. "rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  VZ 10.10 na dodávku "Výměna oken Vaňkova 46, 48, 50, 52, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, který podal nabídku pořad. č. 4 BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem Frýdek, Místek, Družstevní 2288,   PSČ 738 01, IČ 26807947, za nabídkovou cenu
7 374 816 Kč bez DPH,
8 112 296 Kč včetně DPH

jako druhým uchazečem v pořadí s uchazečem, který podal nabídku pořad. č.5 Ing. Jaroslav  Sebera - Bohumínská  stavební s místem podnikání Bohumín - Starý Bohumín, J. Koczura 493, PSČ 735 81, IČ 44915225, za nabídkovou cenu
7 206 992,- Kč  bez DPH
7 927 692,-  Kč cena včetně DPH

a jako s třetím uchazečem v pořadí s uchazečem č. 9, SKR stav,  s.r.o.  se sídlem Brno, Nováčkova 18, PSČ 614 00, IČ 26961474, za nabídkovou cenu
8 032 000,- Kč  bez DPH  
8 835 200,- Kč cena včetně DPH"
rozhodla
na základě zprávy nově jmenované hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 10.10 na poskytnutí dodávky "Výměna oken Vaňkova 46, 48, 50, 52, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- WELLCO Brno s.r.o. se sídlem Příkop 838/6, 602 00  Brno, IČ: 25337009, za nabídkovou cenu:
Kč 7.882.348,00 bez DPH
tj. Kč 8.670.583,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem Družstevní 2288, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 26807947, za nabídkovou cenu:
Kč 7.374.816,00 bez DPH,
tj. Kč 8.112.296,00 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem  Ing. Jaroslav  Sebera - Bohumínská  stavební s místem podnikání J. Koczura 493, 735 81 Starý Bohumín, IČ: 44915225, za nabídkovou cenu
Kč 7.206 992,00  bez DPH
tj. Kč 7.927.692,00 vč. DPH
ukládá
Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 10.10
Termín: 31.10.2010
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci nadlimitní veřejné zakázky "Výměna oken Vaňkova 46, 48, 50, 52, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 23.9.2010
Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci nadlimitní veřejné zakázky "Výměna oken Vaňkova 46, 48, 50, 52, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 30.9.2010
5723/109
38P
Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Multimediální vybavení ZŠ Dvorského
Rada městského obvodu
vylučuje
uchazeče MEDIUM SOFT a.s. se sídlem Cihelní 14, 702 00  Moravská Ostrava, IČ: 25377131 ze zadávacího řízení z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě přínosu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 35.10 na poskytnutí dodávky "Multimediální vybavení ZŠ Dvorského", dotačního projektu v rámci Programu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, podoblast podpory 2.1.1 „Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání“, registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/08.00730 a o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem:

- FLAME System s.r.o. se sídlem Mojmírovců 200/8, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 26846888, za nabídkovou cenu:

Kč 2.222.711,00 bez DPH
tj. Kč 2.667.254,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem ČD - Telematika a.s. se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha 3, doručovací adresou Pod Táborem 369/8a, 130 00  Praha 3, IČ: 61459445, za nabídkovou cenu:

Kč 1.867.966,00 bez DPH
tj. Kč 2.213.707,00 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem VDI Meta - výrobní družstvo invalidů se sídlem 1. máje 670/128, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 25861808, za nabídkovou cenu:

Kč 2.439.262,90 bez DPH
tj. Kč 2.927.115,00 vč. DPH
ukládá
Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 35.10
Termín: 31.10.2010
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Multimediální vybavení ZŠ Dvorského"
Termín: 23.9.2010
Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Multimediální vybavení ZŠ Dvorského" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 30.9.2010
5724/109
39P
Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Výstavba bytového domu - startovací byty
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 36.10 na provedení stavebních prací "Výstavba bytového domu - startovací byty" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Stavos Stavba a.s. se sídlem Mitušova 1120/25, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ: 44739494, za nabídkovou cenu:

Kč 40.276.776,00 bez DPH
tj. Kč 44.205.120,00 vč. DPH

tj. nabídkovou cenu za 1 m2 ve výši Kč 28.270,00 bez DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Trakce - Real, spol. s r.o. se sídlem Pelclova 2500/5, 702 00  Ostrava, IČ: 61973017, za nabídkovou cenu:

Kč 56.755.750,00 bez DPH
tj. Kč 63.270.550,00 vč. DPH

tj. nabídkovou cenu za 1 m2 ve výši Kč 33.494,20 bez DPH
ukládá
Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 36.10
Termín: 31.10.2010
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výstavba bytového domu - startovací byty"
Termín: 23.9.2010
Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výstavba bytového domu - startovací byty" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 30.9.2010
5725/109
40P
Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Zimní údržba komunikací vč. čištění po zimě v letech 2010 - 2014
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 15.10 na poskytnutí služeb "Zimní údržba komunikací vč. čištění po zimě v letech 2010 - 2014" a o uzavření smlouvy o dílo:

- u lokality č. 1 s vybraným uchazečem Sdružení ".A.S.A. - ALPINE - Zimní údržba vč. čištění" složeného z .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ: 45809712, .A.S.A. České Budějovice,  s.r.o., Dolní 1, 370 04  České Budějovice, IČ: 25171941, .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00  Brno, IČ: 48908746, .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, 796 01  Prostějov, IČ: 26224178 a ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43  Valašské Meziříčí, IČ: 45192286, za nabídkovou cenu:

Kč 15.322.150,00 bez DPH (paušální částka Kč 14.871.350,00 bez DPH, související práce Kč 450.800,00 bez DPH)
tj. Kč 18.386.580,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Sdružení "ZIMA PRO OSTRAVU-JIH" složené ze Zdeněk Misecius, Čujkovova 2725/48, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 15426572, JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00  Ostrava-Kunčice, IČ: 25855581 a Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ: 47165006, za nabídkovou cenu:

Kč 15.440.616,00 bez DPH (paušální částka Kč 14.665.416,00 bez DPH, související práce Kč 775.200,00 bez DPH)
tj. Kč 18.528.720,00 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Sdružení ZIMA 2010 složené ze STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00  Ostrava-Kunčičky, IČ: 25864092, Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, Dolní 34, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 15495892, Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25396544 a SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00  Ostrava-Kunčice, IČ: 25832654, za nabídkovou cenu:

Kč 15.904.032,80 bez DPH (paušální částka Kč 15.141.232,80 bez DPH, související práce Kč 762.800,00 bez DPH)
tj. Kč 19.084.839,36 vč. DPH

- u lokality č. 2 s vybraným uchazečem Sdružení ".A.S.A. - ALPINE - Zimní údržba vč. čištění" složeného z .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ: 45809712, .A.S.A. České Budějovice,  s.r.o., Dolní 1, 370 04  České Budějovice, IČ: 25171941, .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00  Brno, IČ: 48908746, .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, 796 01  Prostějov, IČ: 26224178 a ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43  Valašské Meziříčí, IČ: 45192286, za nabídkovou cenu:

Kč 15.100.162,00 bez DPH (paušální částka Kč 14.649.362,00 bez DPH, související práce Kč 450.800,00 bez DPH)
tj. Kč 18.120.194,40 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Sdružení ZIMA 2010 složené ze STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00  Ostrava-Kunčičky, IČ: 25864092, Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, Dolní 34, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 15495892, Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25396544 a SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00  Ostrava-Kunčice, IČ: 25832654, za nabídkovou cenu:

Kč 13.732.216,00 bez DPH (paušální částka Kč 12.969.416,00 bez DPH, související práce Kč 762.800,00 bez DPH)
tj. Kč 16.478.659,20 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Ing. Jan Mareš PARKSERVIS s místem podnikání Zahradní 84, 747 19  Bohuslavice, IČ: 15488357, za nabídkovou cenu:

Kč 14.340.488,00 bez DPH (paušální částka Kč 13.522.488,00 bez DPH, související práce Kč 818.000,00 bez DPH)
tj. Kč 17.208.585,60 vč. DPH

- u lokality č. 3 s vybraným uchazečem Sdružení "ZIMA PRO OSTRAVU-JIH" složené ze Zdeněk Misecius, Čujkovova 2725/48, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 15426572, JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00  Ostrava-Kunčice, IČ: 25855581 a Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ: 47165006, za nabídkovou cenu:

Kč 12.771.600,00 bez DPH (paušální částka Kč 11.996.400,00 bez DPH, související práce Kč 775.200,00 bez DPH)
tj. Kč 15.325.920,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Sdružení ZIMA 2010 složené ze STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00  Ostrava-Kunčičky, IČ: 25864092, Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, Dolní 34, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 15495892, Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25396544 a SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00  Ostrava-Kunčice, IČ: 25832654, za nabídkovou cenu:

Kč 12.984.280,00 bez DPH (paušální částka Kč 12.221.480,00 bez DPH, související práce Kč 762.800,00 bez DPH)
tj. Kč 15.581.136,00 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Ing. Jan Mareš PARKSERVIS s místem podnikání Zahradní 84, 747 19  Bohuslavice, IČ: 15488357, za nabídkovou cenu:

Kč 15.327.117,00 bez DPH (paušální částka Kč 14.509.117,00 bez DPH, související práce Kč 818.000,00 bez DPH)
tj. Kč 18.392.540,40 vč. DPH

- u lokality č. 4 s vybraným uchazečem Sdružení ".A.S.A. - ALPINE - Zimní údržba vč. čištění" složeného z .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ: 45809712, .A.S.A. České Budějovice,  s.r.o., Dolní 1, 370 04  České Budějovice, IČ: 25171941, .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00  Brno, IČ: 48908746, .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, 796 01  Prostějov, IČ: 26224178 a ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43  Valašské Meziříčí, IČ: 45192286, za nabídkovou cenu:

Kč 13.823.507,60 bez DPH (paušální částka Kč 13.372.707,60 bez DPH, související práce Kč 450.800,00 bez DPH)
tj. Kč 16.588.209,12 vč. DPH a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Sdružení ZIMA 2010 složené ze STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00  Ostrava-Kunčičky, IČ: 25864092, Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, Dolní 34, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 15495892, Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25396544 a SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00  Ostrava-Kunčice, IČ: 25832654, za nabídkovou cenu:

Kč 13.064.66,80 bez DPH (paušální částka Kč 12.301.876,80 bez DPH, související práce Kč 762.800,00 bez DPH)
tj. Kč 15.677.612,16 vč. DPH a

- u lokality č. 5 s vybraným uchazečem Sdružení ".A.S.A. - ALPINE - Zimní údržba vč. čištění" složeného z .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ: 45809712, .A.S.A. České Budějovice,  s.r.o., Dolní 1, 370 04  České Budějovice, IČ: 25171941, .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 616 00  Brno, IČ: 48908746, .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, 796 01  Prostějov, IČ: 26224178 a ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43  Valašské Meziříčí, IČ: 45192286, za nabídkovou cenu:

Kč 11.795.952,00 bez DPH (paušální částka Kč 11.345.152,00 bez DPH, související práce Kč 450.800,00 bez DPH)
tj. Kč 14.155.142,40 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Sdružení "ZIMA PRO OSTRAVU-JIH" složené ze Zdeněk Misecius, Čujkovova 2725/48, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 15426572, JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00  Ostrava-Kunčice, IČ: 25855581 a Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ: 47165006, za nabídkovou cenu:

Kč 11.127.648,00 bez DPH (paušální částka Kč 10.352.448,00 bez DPH, související práce Kč 775.200,00 bez DPH)
tj. Kč 13.353.168,00 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Sdružení ZIMA 2010 složené ze STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00  Ostrava-Kunčičky, IČ: 25864092, Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, Dolní 34, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 15495892, Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25396544 a SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00  Ostrava-Kunčice, IČ: 25832654, za nabídkovou cenu:

Kč 11.586.368,80 bez DPH (paušální částka Kč 10.823.568,80 bez DPH, související práce Kč 762.800,00 bez DPH)
tj. Kč 13.903.642,56 vč. DPH a

- u lokality č. 6 s vybraným uchazečem Aleš Hrbáč s místem podnikání Osvobození 19, 742 85  Vřesina, IČ: 43625410, za nabídkovou cenu:

Kč 8.711.198,00 bez DPH (paušální částka Kč 8.212.798,00 bez DPH, související práce Kč 498.400,00 bez DPH)
tj. Kč 10.453.437,60 vč. DPH a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Sdružení ZIMA 2010 složené ze STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00  Ostrava-Kunčičky, IČ: 25864092, Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, Dolní 34, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 15495892, Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25396544 a SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00  Ostrava-Kunčice, IČ: 25832654, za nabídkovou cenu:

Kč 9.437.346,00 bez DPH (paušální částka Kč 8.674.546,00 bez DPH, související práce Kč 762.800,00 bez DPH)
tj. Kč 11.324.815,20 vč. DPH
ukládá
Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 15.10
Termín: 31.10.2010
Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smluv o dílo s vybranými uchazeči na realizaci nadlimitní veřejné zakázky "Zimní údržba komunikací vč. čištění po zimě v letech 2010 - 2014"
Termín: 23.9.2010
Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
prověřit návrhy smluv o dílo s vybranými uchazeči na realizaci nadlimitní veřejné zakázky "Zimní údržba komunikací vč. čištění po zimě v letech 2010 - 2014" a předat je k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 30.9.2010
5726/109
41P
Výzva (dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Regenerace zeleně hřbitova, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 55.10 k poskytnutí služby "Regenerace zeleně hřbitova, Ostrava-Zábřeh“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, a dle platného Implentačního dokumentu Operačního programu Životního prostředí, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s úpravou v zadávací dokumentaci
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru právního

náhradníci členů
1. Ing. Jiří Voloch, místostarosta obvodu
2. Vladimír Sýkora, odbor investiční (autorizovaná osoba)
3. Bc. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
4. Ľubomír Košík, místostarosta obvodu
5. Ing. Bc. Nataša Mlynková, odbor právní
zmocňuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ke sdělení informace o nabídkové ceně bez DPH přítomným uchazečům při otevírání obálek s nabídkami
ukládá
Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 55.10 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31.10.2010
5727/109
42P
Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle oddílu B části II. Zásad) - „Komplexní zateplení bytového domu Tarnavova 3015/6, Ostrava - Zábřeh“
Rada městského obvodu
vylučuje
uchazeče
č. 4  Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě se sídlem Výškovická 38, Ostrava-Výškovice, PSČ 700 30, IČ 00031088
č. 7. O.N.D. - STAVBY, s.r.o. se sídlem Obránců míru 206, Ostrava-V ítkovice, PSČ  703 00, IČ 28595165
č. 8 Sdružení DESIA-KFJ, se sídlem  Ostrava- Vítkovice, Mírová 29, PSČ 703 00
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  VZ 51.10 na stavební práce „Komplexní zateplení bytového domu Tarnavova 3015/6, Ostrava - Zábřeh“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, který podal nabídku pořad. č. 6 Ing. Jaroslav  Sebera - Bohumínská  stavební s místem podnikání Bohumín - Starý Bohumín, J. Koczura 493, PSČ 735 81, IČ 44915225, za nabídkovou cenu
4 706 446,- Kč bez DPH,
5 177 091,- Kč cena včetně DPH

jako druhým uchazečem v pořadí s uchazečem, který podal nabídku pořad. č. 3, BDSTAV MORAVA s.r.o.  se sídlem Frýdek, Místek, Družstevní 2288, PSČ  738 01, IČ 26807947, za nabídkovou cenu
5 138 144,- Kč  bez DPH
5 651 958,- Kč cena včetně DPH

a jako  třetím uchazečem v pořadí s uchazečem č. 5, Stavos Stavba, a.s.  se sídlem Mitušova 25 Ostrava-Hrabůvka, PSČ  700 30, IČ 44739494, za nabídkovou cenu
5 872 764,01 Kč  bez DPH  
6 462 026,21 Kč cena včetně DPH
ukládá
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky "Komplexní zateplení bytového domu Tarnavova 3015/6, Ostrava - Zábřeh“
Termín: 31.8.2010
Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
prověřit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Komplexní zateplení bytového domu Tarnavova 3015/6, Ostrava - Zábřeh“, za cenu bez DPH 4 706 446,- Kč, cena včetně DPH 5 177 091,- Kč a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 10.9.2010
5728/109
43P
Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle oddílu B části II. Zásad) - „Komplexní zateplení bytového domu Tarnavova 3016/8, Ostrava - Zábřeh“
Rada městského obvodu
vylučuje
uchazeče
č. 5 O.N.D. - STAVBY, s.r.o. se sídlem Obránců míru 206, Ostrava-V ítkovice, PSČ  703 00, IČ     28595165
č. 6.Sdružení KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU TARNAVOVA 3016/8, Ostrava-Zábřeh, se sídlem Ostrava-Přívoz, Ny Mlýnici 33, PSČ 702 00
č. 7 Sdružení DESIA-KFJ, se sídlem  Ostrava- Vítkovice, Mírová 29, PSČ 703 00
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  VZ 52.10 na stavební práce  „Komplexní zateplení bytového domu Tarnavova 3016/8, Ostrava - Zábřeh“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, který podal nabídku pořad. č. 2 CONE-STAVITELSTVÍ,  se sídlem Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126, PSČ 250 89, IČ 25357603, za nabídkovou cenu
5 769 126,- Kč  bez DPH
6 346 039,-  Kč cena včetně DPH
jako druhým uchazečem v pořadí s uchazečem, který podal nabídku pořad. č.4 SV  UNIPS s.r.o. se sídlem Ostrava,Svinov, Bílovecká 106, PSČ 721 00, IČ 48391204, za nabídkovou cenu
5 693 913,- Kč  bez DPH
6 263 304,-  Kč cena včetně DPH

a jako s třetím uchazečem v pořadí s uchazečem č. 1, RAKORD - R & R, spol. s r.o.  se sídlem Krnov, Pod Cvilínem, Stará 233/4. PSČ 794 01, IČ 43960065, za nabídkovou cenu
6 537 756,- Kč  bez DPH  
7 191 531,- Kč cena včetně DPH
ukládá
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky „Komplexní zateplení bytového domu Tarnavova 3016/8, Ostrava - Zábřeh“
Termín: 25.8.2010
Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
prověřit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní zateplení bytového domu Tarnavova 3016/8, Ostrava - Zábřeh“, za cenu bez DPH 5 769 126,- Kč, cena včetně DPH 6 346 039,- Kč a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 10.9.2010
5729/109
44P
Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu A části II. Zásad) - zprac. inv. záměru a podkladů pro zadání veř. zakázky na zprac. projekt. dokumentace inv. akce: "Vodní areál O.-Jih, dostavba"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 50.10 k poskytnutí služeb  na zpracování investičního záměru a podkladů pro zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace investiční akce: "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem CENTROPROJEKT a.s. se sídlem Štefánikova 167, 760 30  Zlín, IČ: 26907241, za nabídkovou cenu:
Kč 295.000,00 bez DPH,
tj. Kč 354.000,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem ARMING spol. s r.o. se sídlem Ocelářská 6/338, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 62304178, za nabídkovou cenu:
Kč 485.000,00 bez DPH,
tj. Kč 582.000,00 vč. DPH
ukládá
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k poskytnutí služeb na zpracování investičního záměru a podkladů pro zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace investiční akce: "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba"
Termín: 24.9.2010
Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k poskytnutí služeb na zpracování investičního záměru a podkladů pro zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace investiční akce: "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 30.9.2010
5730/109
45P
Dopis ředitele MSOJ
Rada městského obvodu
bere na vědomí
dopis  Ing. Pavla Paska ze dne 30. 7. 2010, kterým se vzdává funkce ředitele Majetkové správy Ostrava-Jih, příspěvkové organizace  ke dni 30. 9. 2010
ukládá
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství Ing. Aleně Brezinové připravit výběrové řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih
5731/109
46
Návrh rozpočtového opatření č. 4
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 981 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2009)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331, UZ 11 o 1 981 tis. Kč
5732/109
47
Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové orgnizace
Rada městského obvodu
jmenuje
konkurzní komisi včetně tajemníka komise pro kunkurzní řízení na místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové organizace v tomto složení :
1) předseda komise - Mgr. Karel Sibinský, zástupce zřizovatele
2) členové komise    - Ing. Sylva Sládečková, zástupce zřizovatele
                                      PhDr. Libuše Josieková, zástupce  KÚ MSK                                  
                                      Ing. Eva Zátopková, zástupce ČŠI
                                      Mgr. Šárka Vavrošová, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                      Mgr. Dagmar Nesitová, zástupce školské rady
                                      Mgr. Marie Lukovská, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
3) tajemník komise    - Zuzana Böhmová, zaměstnanec zařazený do oddělení školství a kultury
5733/109
48
Ukončení nájemního vztahu v nebytovém prostoru v obytném domě na ul. Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o ukončení nájmu nebytového prostoru  v obytném domě na ul. Pavlovova, Ostrava-Zábřeh s nájemcem Martinou Peroutkovou, zastoupenou Vladimírem  Carbolem, dohodou ke dni 31.08.2010 dle důvodové zprávy
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, nacházející se v přízemí obytného domu na ul. Pavlovova 1626/67 v Ostravě-Zábřehu o celkové podl. ploše 123,21 m² s minimální výší nájemného 850 Kč/m²/rok na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce.

Vložil: Žaneta Toderová dne 2010-08-09 13:11:06
Poslední změna: Renáta Rárová dne 2010-09-01 06:59:40
Schválil: Renáta Rárová